Ziekten

Allereerst wil ik erop wijzen dat veel ziekten ook bij kikkers en andere salamanders/salamanders kunnen voorkomen en dus NIET alleen specifiek de vuursalamander treffen. Artikelen met ziektesymptomen en behandelingen specifiek over de vuursalamander zal ik hier graag publiceren. Een galerij met foto's van zieke dieren zal ook volgen. Daarom vraag ik de hulp van vele bewaarders over dit onderwerp. Aan het eind vindt u enkele verslagen (rechtstreeks naar de verslagen) die ik heb gevonden, maar sommige zijn misschien al wat ouder. Houdt u er rekening mee dat de adviezen die in deze verslagen worden gegeven over houderij en ziekten EVENTUEEL niet meer actueel zijn en dus niet meer overeenkomen met de laatste stand van de kennis over optimale houderij en behandeling! Vragen / meningen / ervaringen kunnen worden uitgewisseld in de Forum worden uitgewisseld.

Ik wil in het bijzonder Christina Liebsch (Allmeling) bedanken, die mij zeer geholpen heeft bij het bijwerken van deze pagina "Ziekten". Ik heb de toegevoegde / gewijzigde passages van haar in het groen gemarkeerd (13.02.2014).

De belangrijkste oorzaken van ziekten bij amfibieën in terraria moeten worden gezocht in slechte of ongeschikte huisvesting, onjuiste of ontoereikende voeding en tekortkomingen op het gebied van reinheid en hygiëne. Onder dergelijke omstandigheden wordt de weerstand van de dieren verzwakt en worden zij vatbaar voor ziekteverwekkers. Evenzo kunnen in stresssituaties normaal niet-pathogene microben de uitbraak van ziekten bevorderen.

Nieuw verworven dieren kunnen een dierenpopulatie in gevaar brengen. Daarom moeten zij eerst worden overgebracht naar een quarantainebak, die een betere controle van de dieren mogelijk maakt en bovendien gemakkelijk schoon te maken is. Na een eerste onderzoek van de lichaamsconditie (vooral op wonden, schimmelinfecties, enz. aan de ledematen en de ogen) zijn de voedselopname, de ontlasting, de rui en ook de uitvoering van soorteigen gedrag van belang. De hygiëne in de quarantainebak omvat alle terrariumbenodigdheden en -materialen, die na gebruik grondig moeten worden gereinigd en, indien mogelijk, ontsmet.

Het onderwerp ziekten wordt hier in vier categorieën onderverdeeld, namelijk :

Infectieziekten, parasitaire ziekten, stofwisselingsziekten en andere ziekten.

Infectieziekten:

De grootste verliezen van amfibieën worden ongetwijfeld veroorzaakt door besmettelijke ziekten. De eerste en belangrijkste daarvan is de septikemie bij kikkers, algemeen bekend als Redleg - Plague moeten worden vermeld. Deze symptomatische ziekte, die gewoonlijk in de herfst optreedt, is onlangs ook gemeld bij staartwatersalamanders van het geslacht "Furrowed Newt" ( Necturus ) en bij de "Cross-toothed Salamander" ( Ambystoma ). Het klinisch beeld van de roodpoot vertoont verlies van lichaamsmassa, verminderde activiteit, onwil om te eten en een doffe huidskleur. Later, bij deze meestal dodelijke ziekte, treden huidbloedingen, stuiptrekkingen en het opspugen van bloed op. De term Redleg verwijst naar het bloeden van de huid in het gebied van de buik en de achterpoten. Een definitieve diagnose is alleen mogelijk door een bloedkweek. Bij het uitbreken van de ziekte moeten alle dieren in een container onmiddellijk uit de fokvoorziening worden verwijderd, en moeten de zieke dieren van elkaar worden gescheiden. Geschikte antibiotica kunnen worden toegediend door middel van kortdurende baden of oraal. In het algemeen moet altijd een bacteriologisch onderzoek inclusief een resistentie-test worden uitgevoerd, aangezien er tegenwoordig veel multiresistente kiemen zijn.

Andere voor vuursalamanders relevante kiemen zijn Klebsiae, Proteus, Flavovabterium, Chlamydia Streptolococcus en Staphylococcus, alsmede Pseudomonas. Kiemen kunnen worden bepaald door middel van bacteriologische uitstrijkjes. Vóór de behandeling moet een resistentietest worden uitgevoerd.

In geval van granuloomvorming moet men denken aan een mycobacteriële infectie. Helaas kunnen mycobacteriën alleen op betrouwbare wijze worden opgespoord in een ontleed dier met behulp van Ziehl Neelson kleuring (ZN kleuring). Soms is het mogelijk in verse fecesmonsters.

Chromomycose (zwarte schimmels):relevante schimmelgeslachten zijn b.v. Cladosproridium, Hormiscium en Phialophora.Chromomycose komt vaak voor bij vuursalamanders als het terrarium te vochtig wordt gehouden en er te weinig humuszuren in het terrarium aanwezig zijn (b.v. rottend hout, turfhoeken). Chromomycose manifesteert zich meestal systematisch met ruiproblemen, apathie, anorexie, cachexie, bewegingsstoornissen en ataxie. Chromomycose tast echter niet alleen de huid aan, maar ook de spieren, de inwendige organen en het CZS. Kortdurende itraconazolbaden zijn geschikt als therapie. Echter, alleen in het beginstadium. Bovendien moet de houding worden verbeterd en moet worden voorzien in mogelijkheden om zich in zure gebieden terug te trekken.

Chytrid mycose (Batrachochytrium dendrobatidis). Bij vuursalamanders uit chytride mycose zich door ruiproblemen, zwarte vacht, onwil om te eten, cachexie, huidkrabben. Behandeling in kortdurende baden met itraconazol 0,01%, 5 minuten per dag gedurende 7 - 10 dagen, alsook permanente baden in lichte zoutbaden gedurende 3 uur per dag. Chytrid mycose kan worden gediagnosticeerd met PCR in geschikte laboratoria zoals Exomed of Synlab dierenarts kan worden opgespoord.

Batrachochytrium salamandrivorans: gelijkaardige symptomen als chytride mycose, maar veel dodelijker. De dieren sterven binnen enkele dagen na het uitbreken van de ziekte. Zij vertonen ernstige rui problemen en weigeren te eten. Een PCR-test op Batrachochytrium salamandrivorans wordt sterk aanbevolen. Geschikte laboratoria zijn EXOMED of Synlab dierenarts. Behandeling zie chytrid mycose

Parasitaire ziekten :

Amfibieën bevatten een groot aantal eencellige en meercellige organismen die als parasieten of commensalen voorkomen. Deze organismen komen ook voor in de open lucht of in hun gastheren zonder deze fundamenteel te schaden. Ongeschikte houderijomstandigheden daarentegen kunnen de relatie tussen gastheer en parasiet veranderen, het natuurlijke evenwicht verschuift en er kunnen ziekten van de gastheren optreden, die vaak fataal aflopen. Daarom moet er altijd voor een goede hygiëne in het terrarium worden gezorgd!

Metabole ziekten :

Een van de belangrijkste oorzaken van de dood van amfibieën in terraria is dat de dieren gedurende langere tijd niet het voedsel krijgen dat bij hun soort past. Het gaat daarbij niet zozeer om de hoeveelheid voedsel, maar om de kwalitatieve samenstelling ervan, met inbegrip van de voorziening met mineralen en vitaminen. Het is bijna onmogelijk voor de beheerder om alle soorten van een natuurlijke voedselvoorziening te voorzien. Daarom zijn compromisoplossingen altijd noodzakelijk. Er moet rekening worden gehouden met het ontwikkelingsstadium van de terrariumdieren. Indien reeds tijdens de ontwikkeling van de larven deficiëntieverschijnselen optreden, wordt de daaropvolgende metamorfosefase vaak niet overleefd. De meest voorkomende en best bestudeerde deficiëntieverschijnselen bij amfibieën zijn verstoringen van het bot- en calciummetabolisme. Dit wordt meestal veroorzaakt door verkeerde voeding. Dieren die uitsluitend met vis, lever of meelkeverlarven worden gevoederd, hebben de neiging verdikte of verbogen kaakbeenderen, wervels, bekken of ledematen te vertonen. Een dergelijke onevenwichtige voeding leidt tot calciumtekort of een verstoorde calcium-fosforverhouding, wat op de tweede plaats hyperparathyreoïdie kan veroorzaken. De gevolgen zijn verschillende vormen van rachitische aandoeningen zoals metabole beenderziekten.

Andere ziekten :

De in deze categorie opgesomde amfibieënziekten worden ten dele veroorzaakt door elementaire fouten bij het houden. De terrariumhouder kan deze oorzaken relatief snel verhelpen. Bovendien zijn er een aantal ziekten die typisch zijn voor amfibieën, maar waarvan de oorzaken vaak nog niet zijn opgehelderd. Elke terrariumhouder kan de kennis op dit gebied helpen vergroten door de oorzaken en het verloop van ziekten bij terrariumdieren te analyseren.

Ziektegeschiedenissen van houders over behandelingen / successen / doodsoorzaken enz. worden graag door mij gepubliceerd aan het eind van de tabel !

Infectieziekten :

Ziekte Oorzaak / klinische symptomen Behandeling
Mycobacteriën infectie Omgevingsinvloeden (bv. onvoldoende voeding), secundaire ziekten: vermagering, sloomheid, zweren en wonden op de huid, granuloomvorming op organen en de huid. Geen behandeling mogelijk ! - optimale veehouderij en voeding, gecombineerd met toediening van multivitaminen ( toediening via voedseldieren ) Menselijke ziekteverwekker (zwembadgranuloom)
Redleg - Plague Bacteriële infectie meestal door enterobacteriën als gemengde infectie: sloomheid, ophoping van bloed in de buikhuid en op de achterpoten, bloed spugen. Antibiotische behandeling na bacteriologisch onderzoek en resistentietest
Ziekten als gevolg van schimmelaantasting meestal secundaire infectie door Saprolegnia - soorten met deficiëntieverschijnselen: huidveranderingen, oogvertroebeling, schimmelinfectie van lichaamsdelen (vaak kieuwen) Behandeling kan plaatsvinden met methyleenblauwbaden, zoutbaden of fungiciden zoals itraconazol, afhankelijk van het schimmelgeslacht.

Parasietenplaag:

Infecties van de huid door protozoa Aantasting met Oodinium pillularis (flagellaten), Trichodina spec. en Carchesium (ciliaten): Belangrijkste veranderingen, vertroebeling van de ogen, grijze coating op de kieuwen. Baden in een oplossing van kaliumpermanganaat (verdunning 1 : 100 000) of met malachietgroen als basis, zoals Sera med Protazol.
Cystevorming van de huid Aantasting met Dermocystidium ranae (sporozoa): Vorming van huidcysten Behandeling onbekend - behandel secundaire infecties met antibiotica
Worm besmetting Lintwormen ( Cestoda ) Proteocephalidea, Pseudophyllidea, Cyclophyllidea : algemene verzwakking, zweren en constipatie. Eenmalige Praziquantel orale dosis 20mg/kilo
Zuigwormen ( trematoden ) Algemeneverzwakking, necrose van weefsels, zwelling van het lichaam, evenwichtsstoornissen. Praziquantel als een bad 10 mg /l 3 u dd. na een week
Draadwormen ( nematoden ) Axcaris, Dioctophyma, Spirurus: algemene verzwakking, weefselbeschadiging, secundaire ulceratie. Panacur 40 mg/kilo lw Herhalen na 14 dagen

Metabole ziekten :

Ontwikkelingsstoornissen Genetische afwijkingen, tekorten aan sporenelementen, vitaminen, proteïnen moeilijk ( controleer geschiktheid van dierlijk materiaal voor voortplanting )
Jodiumtekort Hypothyreoïdie : Metamorfose stoornis, reusachtige gestalte Thyroxine - maar moet zeker verduidelijkt worden
Vitamine - tekort - fenomenen A zweerachtige wonden aan de achterste ledematen en tenen, oogontstekingen, rui problemen Voor landvormen, deppen wonden en ogen met retinol, voeding vitamine A (retinol).
Vitamine - deficiëntie - fenomenen B Verlamming, krampen, ongecoördineerde bewegingen ; algemene groei-, stofwisselings- en spijsverteringsstoornissen. Vitamine B-complex toedienen met het voer
Vitamine - tekort - verschijnselen D rachitische verschijnselen, zachte botten, misvormingen van de botten, pseudo-gewrichten, kreupel slepen van de benen Bij de eerste symptomen vitamine D toedienen met het voeder, evenals een gewoon kalk-mineraal mengsel, maar overdosering vermijden. Over-vitaminering heeft ernstige gevolgen.
Vitamine - tekort - fenomenen E Voortplantingsstoornissen, steriliteit, stoornissen in de embryonale ontwikkeling Zorg ervoor dat de multivitamine voldoende vitamine E bevat.
Preventief geen Geen preventieve toediening van multivitaminen, aangezien overvitaminering leidt tot ernstige orgaanbeschadiging.

Andere ziektesymptomen :

Varkenspest onbekende oorzaak : onwilligheid om te bewegen, huidpuisten, zweren, " peterseliegeur ". Antibacteriële behandeling met breedspectrumantibiotica zoals gentamycine na een resistentie-test, alsook zoutbaden
Skinning fout Posturale misvorming : Huidscheurtjes vormen knopen en ringvormige uitstulpingen Denk aan chromomycose (zie boven) - veehouderij optimaliseren, droger houden. Bied plaatsen met lage pH - vermijd vochtig/nat mos. Gebruik geen kamille bij amfibieën, het irriteert de huid.
Buikloop Vermoedelijke tekenen van gebrek: vochtophoping onder de huid van de romp, zelden van de ledematen, onbeweeglijkheid. Infecties en orgaanbeschadiging uitsluiten - behandeling is mogelijk met forosemide 10 mg/100 gram lichaamsgewicht in een nog niet gevorderd stadium zonder orgaanbeschadiging.
Leververvetting Meestal als gevolg van overvoeding of mogelijk na het overwinnen van een besmettelijke ziekte. onbekend - preventief dieet aangepast aan amfibie spijsverteringsmobiliteit
Tumoren, gezwellen Virale infectie, omgevingsstress : knobbelvorming, melanomen en papillomen, bij voorkeur op de lever en de nieren, voortplantingsstoornis. onbekend
Vergiftigingen Amfibieën verdragen geen EDTA ! Houdingsafwijkingen: krampachtige stuiptrekkingen, terughoudendheid om te bewegen, tekenen van verlamming Spoel de dieren grondig af, breng ze over naar een ander terrarium indien nodig Antidotum (geen EDTA)
Verwondingen Houdings- en hanteringsfouten : Verwondingen aan de ledematen, staart of huid. Voor open wonden, baden in een oplossing van kaliumpermanganaat (1 : 100 000), retinol op de wonden aanbrengen als de genezing moeilijk verloopt.

Bron:

Alle woorden / zinnen / passages die NIET in het groen gemarkeerd zijn, komen uit het boek "Vermehrung von Terrarientieren" van Dr. Günter Masurat & Wolf - Rüdiger Große. Met de vriendelijke mondelinge toestemming (telefoongesprek in juni 2002) van Dr. Günter Masurat.

13.02.2014 De inhoud van de pagina is bijgewerkt (verslagen uitgezonderd) door Christina Liebsch (Allmeling). Met vriendelijke toestemming van Wolf - Rüdiger Große (via mail van februari 2014).

Als auteurs menen dat hun auteursrecht is geschonden, stuur me dan een korte e-mail. Dan zal ik deze bijdrage onmiddellijk verwijderen. Aan de andere kant zou ik heel blij zijn als niemand mij over dit onderwerp zou benaderen. Een galerij met foto's van zieke dieren zal ook volgen.

Verslagen Ziekten:

Melding van een destructieve ziekte bij jonge vuursalamanders
Interessant genezingssucces met de vuursalamander
Ziekten bij salamanders en salamanders
Ziekteverslag van een juveniele vuursalamander besmet met Pseudomonas aeruginosa.
jonge vuursalamander in juni 2003
Varkenspest - ziekteverloop en herstel bij S.s.salamandra

 

Schrijf een commentaar

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.