Afdruk

Afdruk

Michael Schantz
66955 Pirmasens

Telefoon: Contact via mail aub
E-mail: info@feuersalamander.de

Verantwoordelijk voor de inhoud (volgens § 55 par. 2 RStV):
Voor contactgegevens, zie het desbetreffende artikel aan het eind (indien bekend).

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Indien echter wettelijke overtredingen bekend worden, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande alinea's, wordt dit op de daartoe bestemde plaats uitdrukkelijk vermeld. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het desbetreffende individuele geval.

Bron: Maak afdruk en advocaat Pirmasens van Juraforum.de

Privacybeleid:

Gegevensbescherming
In het onderstaande willen wij u informeren over ons privacybeleid. Hier vindt u informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Wij houden ons aan de in Duitsland geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt deze verklaring te allen tijde raadplegen op onze website.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens in ons impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij wij vooraf onze schriftelijke toestemming hebben gegeven of er reeds een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en elke openbaarmaking van hun gegevens.

Persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien een contractuele relatie tussen u en ons tot stand moet komen, of de inhoud daarvan moet worden ontwikkeld of gewijzigd, of indien u ons een aanvraag stuurt, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u, voor zover dat voor deze doeleinden noodzakelijk is (inventarisatiegegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonsgegevens worden slechts zolang opgeslagen als nodig is voor het aangegeven doel (behandeling van uw aanvraag of afhandeling van een contract). In dit verband wordt rekening gehouden met de bewaringstermijnen uit hoofde van het belasting- en het handelsrecht. Op bevel van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op strafvervolging, het afwenden van gevaar, de vervulling van de wettelijke taken van de instanties voor grondwetsbescherming of de militaire contraspionagedienst of de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Commentaar functies
In het kader van de commentaarfunctie verzamelen wij persoonsgegevens (bijv. naam, e-mail) in het kader van uw commentaar op een artikel alleen voor zover u die aan ons hebt verstrekt. Wanneer u een reactie publiceert, wordt het door u opgegeven e-mailadres opgeslagen, maar niet gepubliceerd. Uw naam zal worden gepubliceerd als u niet onder een pseudoniem hebt geschreven.

Privacybeleid voor de Facebook-plugin ("Vind ik leuk")
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de aanbieder Facebook.com, die worden aangeboden door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plugin ("Like"-knop) is geïnstalleerd, worden ervan op de hoogte gesteld dat via de plugin een verbinding met Facebook tot stand wordt gebracht, waarbij een overdracht aan uw browser wordt uitgevoerd, zodat de plugin op de website verschijnt.
Bovendien worden door het gebruik ervan gegevens doorgestuurd naar de Facebook-servers, die informatie bevatten over uw websitebezoeken aan onze homepage. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw persoonlijke Facebook-account.
Zodra u de Facebook-plugin als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruikt (bijv. door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of door de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account overgedragen en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door eerst uit te loggen bij uw Facebook-account.
Voor nadere informatie over het gebruik van gegevens door Facebook wordt verwezen naar de regelgeving inzake gegevensbescherming van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Privacybeleid voor de webanalysedienst Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Privacybeleid voor de webreclamedienst Google Adsense
Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentiedienst van Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van de web beacon kunnen eenvoudige handelingen, zoals bezoekersverkeer op de website, worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website in relatie tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen en dat web beacons worden weergegeven door in uw browserinstellingen "Geen cookies accepteren" te selecteren (in MS Internet Explorer onder "Extra > Internet-opties > Privacy > Instelling"; in Firefox onder "Extra > Instellingen > Privacy > Cookies"); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid voor het sociale netwerk Google Plus
Deze website maakt gebruik van de zogenaamde "G +1"-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De toets is te herkennen aan het "G +1" teken. Als u bij Google Plus geregistreerd bent, kunt u de "G +1"-knop gebruiken om uw belangstelling voor onze website kenbaar te maken en inhoud van onze website op Google Plus te delen. In dat geval slaat Google zowel de informatie op dat u een "G +1" voor een van onze inhouden hebt gegeven, als informatie over de pagina die u daarbij hebt bekeken. Uw "G +1" kan eventueel samen met uw naam (eventueel ook met foto - indien beschikbaar) op Google Plus in andere Google-diensten, zoals Google Zoeken of uw Google-profiel, worden weergegeven.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Privacybeleid voor het gebruik van de webmessagingdienst twitter.com
Wij hebben ook de webberichtendienst twitter.com op onze website geïntegreerd. Deze wordt aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Twitter biedt de zogenaamde "Tweet"-functie. Hiermee kunt u berichten van 140 tekens met websitelinks op uw eigen Twitter-account publiceren. Als u de "Tweet"-functie van Twitter op onze websites gebruikt, wordt de desbetreffende website gekoppeld aan uw account op Twitter en kan deze daar openbaar worden gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.
Wij zijn niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie, zie de verklaring van Twitter inzake gegevensbescherming: http://twitter.com/privacy.
Twitter biedt u de mogelijkheid om uw eigen gegevensbeschermingsinstellingen te definiëren onder de volgende link: http://twitter.com/account/settings.

Recht op informatie
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos en onverwijld inlichtingen in te winnen over de persoonsgegevens die over u zijn verzameld. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor het gebruik van uw gespecificeerde persoonsgegevens met werking voor de toekomst in te trekken. Om informatie aan te vragen, kunt u contact opnemen met de aanbieder via de contactgegevens in het impressum.

4 Reacties op Afdruk

 1. Hallo Michael,

  we hadden jaren geleden contact en u was zo vriendelijk om ons een zwangere vuursalamander te lenen om te filmen.

  Nu zijn we van plan opnieuw een geboorte op te nemen voor een film over stromen en in een nieuw opnameformaat (4K). Wij hebben ook een koppel Salamandra.s. bij de hand met papieren, maar willen de dieren NIET langdurig houden. Nu mijn vraag: Zou u de dieren gratis in uw bestand opnemen (en ze registreren)? Dan zouden we de dieren aan u overdragen na acquisitie en omdraaien, inclusief papieren.

  Veel groeten,
  Jan

  • Lieve Jan,

   BEDANKT voor je feedback hier ... natuurlijk ken ik je nog 🙂

   U bent van harte welkom om mij de dieren te sturen - ik zou erg blij zijn.
   Maar... stuur me alsjeblieft meer informatie over de huidige film. - Dank je.
   LG Michael ...

   • Dat is heel mooi! We hebben vorig jaar prachtige foto's gemaakt van salamanders in het wild bij een zijrivier van de Inn. Maar het filmen van de geboorte is buiten onmogelijk en het zou onverantwoordelijk zijn de vrouwtjes op dit kritieke moment te storen. Alle verdere informatie per telefoon of e-mail. Wanneer kan ik je bereiken?
    Gegroet, Jan.

Schrijf een commentaar

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.